Time Rift Wiki
Advertisement

Pancerz jest atrybutem bitewnym. Redukuje on w sposób procentowy otrzymywane obrażenia fizyczne (X%) oraz magiczne (½X%), nim te zostaną odjęte od punktów życia. Jego wartość liczbowa jest sumą pancerza z poszczególnych przedmiotów ochronnych (hełm, napierśnik, rękawice, spodnie, buty, tarcza), aczkolwiek faktyczna wartość redukcji zależy także od innych czynników. Podczas walki może ulegać wzmocnieniu lub osłabieniu wskutek działania efektów umiejętności.

Advertisement